sâmbătă, 17 octombrie 2015

Debut regizoral?!
Regizorul Ovidiu Lazăr își construiește propriul scenariu teatral, plecând de la ”dicționarul subiectiv” de cuvinte vii al lui Matei Vișniec – Cabaretul cuvintelor. Exerciții de muzicalitate pură pentru actorii debutanți. În mod paradoxal, nici unul dintre actorii Teatrului Național nu pare că ar debuta, dar teatrul devine pentru ei o suită de monologuri, un exercițiu scenic profesionist. În schimb, regizorul face figura unei tentative, mai mult decât pe aceea a unui spectacol.

În primă instanță cuvintele sunt interioare și se află într-un raport intim cu oamenii ce le pronunță, pentru a fi apoi antropomorfizate, devenind chiar cei ce le-au pronunțat, iar în cele din urmă exterioare, asocieri de semne în timp, cvasiobiectuale, formate din litere – atomii atâtor și atâtor lumi imaginare. Cabaretul cuvintelor (Editura Cartea Românească, 2012) reunește în două părți proze scurte având caracter poetic și o încărcătură energetico-emoțională destul de puternică, putând fi valorificate și ca dramaturgie prin monologurile și dialogurile construite de autor. Dintre toate, Ovidiu Lazăr alege șapte cuvinte pe care le transformă în personaje: ”tandrețe”, ”inimă”, ”dorință”, ”caca”, ”vis”, ”speranță”, ”târfă”, primele 8 scene (adăugându-se monologul mâncătorului de cuvinte) înșiruind efectiv câte o prestație actoricească, mai mult sau mai puțin izbutită, în funcție de locul din spectacol (se începe dezlânat, pentru ca apoi să se mai formeze oareșice noduri scenice), abilități, inspirație.

Emil Coșeru, jucându-l pe autorul însuși, deschide spectacolul, intervine în câteva momente și îl încheie cu monologul ”Timp”, cu sonoritate puternică, plin de miez și de emoție. Excelent lucrează tânărul actor Andrei Sava, indiferent de postura scenică ce i se încredințează. Horia Veriveș iese în evidență într-o intuitivă și nonșalantă redare a ”mâncătorului de cuvinte”. Teatrul poetic avut în vedere în intențiile regizorale este subminat de însuși Ovidiu Lazăr prin șarjări (Petronela Grigorescu, Brândușa Aciobăniței), ironie, cinism, în fond luciditate. După un rol în care un actor e pus să facă disecția cuvântului ”caca”, ca și cum ar intona imnuri, în mod inevitabil ar trebui să își reconsidere locul în fața sinelui și a lumii. Are Ovidiu Lazăr niște planuri privind devenirea actorilor pe care îi dirijează, însă acestea izbutesc mai mult sau, mai degrabă, mai puțin.

În continuarea celor 8 momente, se iese în scenă cu cuvintele porcoase în costum de cabaret, se încearcă un moment coregrafico-muzical (măcar dovedește că actorii ar putea face și teatru actual) și se dinamizează la scenă ”(Di)-(s)-cursuri politice”. Dintre fragmentele care problematizează se extinde scenic ”Rădăcini și aripi”, numai că totul e prea previzibil. Cartea scrisă de Matei Vișniec la limita dintre genuri (liric, dramaturgic, proză) reunește în ordine aleatorie povești, dialoguri, cuvinte – personaje – stări de spirit care respiră, pulsează și realmente performează. În spectacol, prea puțin din toate acestea. Regizorul este prolix, are foarte multe idei însă conceptele nu reușesc să se coaguleze într-o compoziție scenică.

Prin stângăcia montării avem argumente pentru a crede ca ar fi vorba de un essai scenic: reflectoarele sunt foarte ușor în urma aparițiilor scenice și nu urmează un concept de light design, actorii se bazează mult pe propriile forțe și nu se întrevede o intervenție regizorală serioasă în lucrul cu actorii, de legătura dintre scene nici măcar nu are sens să mai pomenim, pentru că din start, dat fiind modul fragmentar, inegal în care e construit spectacolul, aceasta nu ar putea să existe nicicum. Soluții regizorale există, însă într-o foarte mare paradoxalitate, ingenioase și rizibile, neașteptate și previzibile. În același timp, stilul regizoral este acela al unui ”rebel fără cauză”, al unui avangardist fără avangardă, al cuiva într-un război ionescian cu toată lumea.

Exceptând scaunul și pisica, mulajul scenic de proporții constituind fundalul, amalgamând părțile corpului uman (o gură imensă sus; mâna stângă în relief spre mijloc, semideschisă spre un acord; ochiul din partea de jos, în spatele căruia se întrezărește fundalul) din primul act (selecția cuvintelor care se autoprezintă) și, odată mulajul despărțit în două laterale, constructele metalice alambicate servind drept cușcă sau turn de fildeș al creatorului din următoarele momente pun în evidență un decor reușit. La fel de reușite sunt costumele. Dar scenografia plusată adâncește contradicțiile deja existente între intenții și rezultat. Așa-zisa muzică originală reunește silabe articulate ritmat, la început introduse în economia spectacolului nesigur și noncoeziv, apoi aduse întrucâtva la un numitor comun cu restul.

 

(Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec, regia: Ovidiu Lazăr, distribuția: Emil Coșeru/Domnul M.V., Rozana Mârza/Tandrețe, Brândușa Aciobăniței/Inimă, Andrei Sava/Dorință, Petronela Grigorescu/Caca, Andreea Boboc/Vis, Radu Homiceanu/Speranță, Livia Iorga/Târfă, Horia Veriveș/Mâncătorul de cuvinte, scenografia: Andra Bădulescu, sound: Ciprian Manta, premiera 10-11 octombrie 2015, Sala Mare, TNI)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu