joi, 29 noiembrie 2012

Viitorul din prezent


Așa cum arată un citat din caietul-program al spectacolului Focul de la TNI (premiera 22-23 noiembrie 2012), intuiția unei schimbări de ordin mental a omului în era postmodernă îi aparține chiar lui Ray Bradbury, autorul romanului Fahrenheit 451: ”SF-ul descrie realitatea, fantezia descrie irealul. (...) într-o noapte, un cuplu a trecut pe lângă mine în Beverly Hills plimbându-și câinele. (...) Femeia avea într-o mână un radio nu mai mare decât un pachet de țigări (...) [din care] ieșeau fire de cupru care mergeau către un con frumos realizat care intra în urechea ei dreaptă. Mergea ca o somnambulă, ignorând bărbatul și câinele, ascultând sunetele și șoaptele tragediei unei melodrame îndepărtate, ajutată să păstreze drumul de soțul care putea nici să nu fie acolo”. Mai mult sau mai puțin, acesta este și mesajul regizoarei Irina Popescu-Boieru, care într-o montare destul de avangardistă pentru stilul cu care ne-a obișnuit, necontând atât pe latura science fiction a operei, ecranizate în 1966 de Francois Truffaut, ori pe receptarea acesteia ca parabolă a totalitarismului, cât pe înțelegerea faptului că lumea experimentată imediat ne este confiscată de către cultura media și societatea de consum, după cum prezența celuilalt nu ne mai este accesibilă, un dispozitiv (plasmă, computer) ajungând să medieze raportul eu-tu.
Abia de aici (și nu de la dispariția textului scris ori înlocuirea lui prin cel electronic, cum pare să creadă regizoarea) până la revoluția virtuală nu mai e decât un pas. În mod inutil, Irina Popescu-Boieru insistă pe ideea de carte, ca simbol al culturii și spiritualității, care o dată înlăturată ar conduce la ”dezumanizarea omului”. Mai degrabă, aș aduce în discuție faptul că o nouă răsturnare a valorilor se produce, cultura tradițională fiind înlocuită prin cultura media (supralicitarea imaginii, invertirea capacității de abstractizare, cultivarea virtualului în termeni de comunicare virtuală, carte virtuală, prietenie virtuală etc.). Ori schimbările de ordin mental nu pot fi judecate după criterii valorice, cel mult ar putea fi constatate și justificate. Și poate că ar trebui să ne fie de ajuns să devenim mărturisitorii unei asemenea turnuri. Sau am putea încerca să anticipăm viitorul înscris în prezent: Ar putea ajunge internetul să acapareze individualitatea omului? Va lua mediul virtual în stăpânire interioritatea acestuia? Cum am putea salva raportul interuman de față către față, în condițiile în care individualismul este primejduit fie de individualizare (cultura tradițională elitistă), fie de (dez)integrare virtuală (cultura media, în special internetul)?
Cu obstinație regizoarea vrea să dea câștig de cauză minoritarilor exilați în pădure (oamenii-carte). Intelectuali deposedați de averea cuvântului scris, aceștia redescoperă puterea rostirii, aspirând să preia cândva conducerea și să reconvertească societatea și valorile. Tocmai scrisul este denigrat de Platon în mitul lui Theuth, în favoarea oralității. Opusul uitării nu este reactualizarea prin intermediul literei, ci reamintirea dinăuntru, efectul prezent al cuvântului rostit. Prin care omul are acces la o stare privilegiată și prin care se reușește perpetuarea acestei stări. Fără intenție, Irina Popescu-Boieru oferă la finalul acestui spectacol o intuiție asupra a ceea ce a însemnat creștinismul originar. Înainte de convenții, inscripții, instituționalizare.
În rest, accentul pe cultura cărții tipărite o conduce la două erori, una regizorală, alta de viziune. Regizoral, soluția folosită pentru a explica răstălmăcirea sorții lui Montag indusă mulțimii de guvernatori este: oamenii-carte au plasmă, iar Montag asistă la înscenarea propriei morți. Această soluție îmi pare ridicolă; în plus, strică întreaga construcție scenică bazată pe dualitatea celor două tabere: tabăra oamenilor viitorului din prezent - reliefată pertinent prin plasme, decor strident, modular, geometrizat și economic prin folosirea sertarelor, apoi punctată prin peruci viu colorate și gesturi șablonate – și ceilalți (oamenii trecutului din prezent). Cărțile sunt arse tocmai ca o aspirație înspre eradicarea definitivă a trecutului din prezent, gest absurd al clasei dominatoare, deoarece, nu numai că e imposibil, dar oamenii-carte recurg la artificiul memoriei.
Ca viziune, regizoarea insistă pe tradiționalisme (cafea la ibric, dulceață, de ce nu murături sau ciocolată de casă?!), alăturându-le unei recuzite formate din obiecte de anticariat (mojar, vase ornamentale) și, bineînțeles, cărților prăfuite pentru a contura imaginea trecutului din prezent. Iar acestea nu pot avea decât o relevanță conjuncturală, lipsind cheia problemei. Care este soluția? O evocare istorică a trecutului, plecând de la mărturiile prezentului și atât? O răsturnare a noilor valori (cultura media) și o revenire la un insuficient delimitat ce primordial? Sau o inevitabilă încercare de racordare la viitorul din prezent? ”Simpaticii” de pe plasme sunt nepermis de nostimi. Și dacă o ținem înainte cu jelirea cărții, neglijăm că spectacolul acesta are ceva de spus tocmai prin stilizarea decorului și utilizarea plasmei!
Singurele momente susținute energetic în spectacol sunt: scurta scenă realizată de Petronela Grigorescu (Doamna Phelps) și intrarea oamenilor-carte pe final (fond muzical: Loreena Mc Kennitt). Tehnic, nu insist pe deficitara sincronizare sunet-grimasă în mimarea agitației interioare a personajului principal. Mai mult, folosirea circularității anticipative este gratuită, dar poate fi colacul de salvare de vreme ce devenirea eroului nu este corect gestionată la nivel regizoral. Actorul Radu Ghilaș dă tot în materie de gestică și expresivitate, dar personajul este creat prea naiv la final. Sâmburele convertirii este prezent chiar de la început (tensiune, disconfort) și crește în intensitate pe parcurs (falsă împotrivire, conformare neconcludentă, îndoială graduală, trecându-se la împotrivire fățișă, chiar dacă inconsistentă). Și atunci mă întreb: Care e logica infantilizării lui Montag? Pompierul devotat unor valori exterioare, în care noua ordine nu s-a sedimentat niciodată cu adevărat, descoperă o altă lume. Însă, sau se renunță la ideea că premisa schimbării exista în el de la început, sau nu se exagerează atât naivitatea lui Montag. Printr-o convertire se trece de la ceva la un fundamental altceva. Dar nu ar trebui să echivaleze nici într-un sens, nici în celălalt cu o spălare a creierului.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu